🌎 1Fovil 🌎 Informations sur l'Azerbaidjan Villes d'Azerbaidjan de la province de Agdam


Liste des 70 villes ou villages d'Azerbaidjan de la province de Agdam


Abdal
Akhmedavar
Ballar
Benevshalar
Cavahirli
Karadagly
Qarapirimli
Khachindorbatly
Maqsudlu
Muradbeyli
Rzalar
Seidli
Suma
Afatli
Agdam
Agdamkand
Ahmadagali
Alimadadli
Ayaq Qarvand
Bagbanlar
Bas Qarvand
Boyukbayli
Boyahmadli
Camanli
Cuxurmahla
Atyemazli
Evoglu
Evazli
Haciturali
Goytapa
Gulabli
Gulluca
Ilxicilar
Saricali
Qalaycilar
Qasimli
Qazanci
Gangarli
Xindiristan
Kolqislaq
Quzanli
Qizil Kangarli
Maliki
Marzili
Mahrizli
Miraselli
Orta Qarvand
Papravand
Poladli
Saricoban
Sarihacili
Saybali
Selli
Sispapaqlar
Sukurbayli
Suraabad
Sixbabali
Sirxavand
Tarnoyut
Ucoglan
Yusifcanli
Birinci Yuzbasli
Ikinci Yuzbasli
Zangisali
Bas Gunaypaya
Ismayibayli
Aliagali
Orta Gunaypaya
Salahli Kangarli
Tagibayli
➣ Je cherche
➣ Je localise
➣ Je contacte