🌎 1Fovil 🌎 Informations sur l'Azerbaidjan Villes d'Azerbaidjan de la province de Barda


Liste des 90 villes ou villages d'Azerbaidjan de la province de Barda


Bargyushad
Bayandur
Beyuk Sovla
Bozakhlar
Qarayusifli
Qazaxlar
Kazykurdaly
Qullar
Qurdlar
Kylyshly
Mollaisalar
Osmanlar
Pernaklar
Piyadalar
Yerevanly
Yuzbashilar
Samuxlu
Qafarli
Alacardirli
Aliyanli
Arabacilar
Arablar
Ayrica
Bala Goyuslu
Bala Qacar
Barda
Bayramli
Boyuk Goyuslu
Boyuk Qacar
Calabilar
Dargalar
Daymadagildi
Dilancilar
Divanli
Canavarli
Amirli
Hacalli
Haciahmadli
Hacibayli
Hasanqaya
Garana
Huseynbayli
Gulgazli
Guloglular
Imamqulubayli
Kahramanli
Kalantarli
Qaradamirci
Birinci Qaradamirci
Ikinci Qaradamirci
Qaradirnaq
Harahaci
Kobarkand
Korpukand
Korpusindiran
Katalparaq
Xanagahli
Xanarab
Xanxanimli
Xasili
Quscular
Kurdboragi
Lanbaran
Lak
Mehdixanli
Mirzacafarli
Mirzaxanqaraqoyunlu
Mirzalibayli
Mollagullar
Mollali
Mollamamedli
Mustafaagali
Nacafqulubajli
Nazirli
Nifci
Otuzikilar
Sarkarlar
Sarafli
Sirvanli
Soralli
Soganverdilar
Tagilar
Tumasli
Umudalilar
Valiusagi
Yeni Ayrica
Yerliagali
Zumurxac
Yeni Daskand
Masadiibisli
➣ Je cherche
➣ Je localise
➣ Je contacte