🌎 1Fovil 🌎 Informations sur l'Azerbaidjan Villes d'Azerbaidjan de la province de Quba


Liste des 124 villes ou villages d'Azerbaidjan de la province de Quba


Adur
Afurca
Alpan
Amsar
Ashagy Kharasha
Atuc
Bad
Buduq
Chukhuroba
Digahoba
Cek
Cimi
Qamqam
Gasaneri
Gilyanov
Qalay Xudat
Karakyz
Kardash
Kazmabudug
Xaltan
Xucbala
Mekhdikyshlak
Novonikolayevka
Petropavlovka
Pirvahid
Pucuq
Quba
Rucuq
Rustov
Serteng
Sukhtakala
Susay
Tekeshykhy
Utuq
Yekdar
Yelenovka
Yerfi
Yergyudzh
Zeyd
Zuxur
Qorxmazoba
Yalavanc
Agbil
Alibayqislaq
Alik
Alic
Asaqi Xuc
Asagi Tulakaran
Aski Iqrig
Asparasti
Aydinkand
Talabi
Carxacu
Cartapa
Catgun
Cici
Daliqaya
Dasliyataq
Dark
Armaki
Firiq
Haciqaib
Hapit
Garay
Gadik
Gadikqislaq
Gulalan
Gulazi
Dahna
Ibrahimhapit
Iqrig
Ispik
Qacar Zeyd
Qaladuz
Qarovulustu
Qacras
Xasi
Xinaliq
Xirt
Qirmizi Qasaba
Kunxirt
Qimil
Qriz
Kucay
Kupcal
Gurdah
Kurkun
Kusnat
Kusnatqazma
Mirzaqislaq
Mirzamammadkand
Mucu
Mohuc
Noydun
Nohurduzu
Birinci Nugadi
Ikinci Nugadi
Nutah
Orduc
Orta Xuc
Pustaqasim
Razalar
Rangdar
Ruk
Sabatlar
Suduq
Sirt Cici
Sohub
Talabiqislaq
Tangaalti
Tular
Ucgun
Uzunmesa
Yuxari Tulakaran
Zarqava
Idrisqislaq
Valvala
Zardabi
Hacihuseynli
Qirizdahna
Qultapa
Dagustu
Qayadali
Hacialibay
➣ Je cherche
➣ Je localise
➣ Je contacte