🌎 1Fovil 🌎 Informations sur l'Azerbaidjan Villes d'Azerbaidjan de la province de Qusar


Liste des 71 villes ou villages d'Azerbaidjan de la province de Qusar


Avaran
Bala Qusar
Caqar
Cibir
Dzhibir Kazmalary
Gican
Hil
Gilah
Hiloba
Girik
Qaratoba
Kazioba
Gilahoba
Xuluq
Xuluqoba
Xuray
Kufoba
Quxuroba
Kuzun
Kyraglydzhek
Mucuq
Mudzhukh Kazma
Piral
Qusar
Salahoba
Samur
Sudur
Suvacal
Ukur
Urva
Yasab
Yasaboba
Zindanmuruq
Zuxul
Acaxur
Acaxuroba
Aniq
Aniqqislaq
Aniqoba
Lagarqislaq
Asagi Galanxur
Asagi Lagar
Avaranqislaq
Badirqala
Badisqala
Boyuk Muruq
Cilagir
Duztahir
Avacuk
Hasanqala
Gadazeyxur
Gunduzqala
Imamqulukand
Kalantaroba
Qayakand
Kohna Xudat Qazmalar
Xural
Kuzunqislaq
Lacat
Mirzaqasim
Nacafkand
Sirvanovka
Tagaroba
Torpaqkorpu
Uzdanoba
Yuxari Qalanxur
Yuxari Lagar
Yuxari Tahircal
Yuxari Zeyxur
Zindanmuruqqislaq
Langi
➣ Je cherche
➣ Je localise
➣ Je contacte